Vision kc

                          www.kristetcenter.org                       

Bild123-001-5.jpg
   

 

blaael5-2.jpg

Vår e-postadress: pa@cefavision.se

Hemsida

www.kristetcenter.org

Plusgiro: Cefa 494 67 84-8

Telesvarare med info:

08-91 72 00

Hem

             

"Blodsmåne" synlig under påsken och vid lövhyddohögtiden                        

  BCN    Breaking Christian News- artikel: Blood Moon

www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=13672

BloodMoons-14.jpg  blo.jpg

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.                                           Joel 2:28-32

                                                   

Jesus Guds son offrade sit liv och blev vårt påskalamm.

Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så fBild123-034.jpgöraktad att vi räknade honom för intet.

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Jes. 53:3- 6

 

Påskhögtiden i år 14 - 21 april.

Man söker Herren i sju dagar, tillfälle att gå in  i bön och förbön och låta Guds ande beröra dig på ett nytt sätt.eldsbild.png

Påsk är ursprungligen ett hebreiskt ord, pesah, som betyder "förbipasserande". Inom judendomen firas påsken till minnet av uttåget ur Egypten. Då offrades påskalammet och till erinran att Gud skonande "passerade förbi" de dörrposter som israeliterna hade bestrukit med blod    2 Mos. 23:14-

Speciella löften Guds folk fick i 2Mos. 23:14-17

1. En ängel går framför dig...

2. Herrens beskydd inför motståndare...

3. En speciell välsignelse...

4.Tar bort dina sjukdomarna...

5. Leva ett långt liv...

6. Du får inta löfterna...

Copyright |