KC  Vision               

blaael5-2.jpg                                         

   

 
Hem Nytt Möten/ Events Vision A-O Bed! Artiklar Överflödande liv Länkar

Plusgiro:

Cefa 494 67 84-8

Telesvarare med info:

08-91 72 00

Hem

             

d123.jpg

Välkomna till vår nya mötesplats

Olov Palmes gata 25​

Söndagar kl. 17.00

"Tider av vederkvickelse"

Fick ett starkt ord i slutet av ett möte för några veckor och som jag inte kommit ifrån utan kände att jag skulle studera det närmare. Ordet var vederkvickelse, och som finns omnämnd i Apostlagärningarna 3:20 där det står att ”tider av vederkvickelse från Herrens ansikte” ska komma.

Jag har tittat i den grekiska grundtexterna och fann det intressant att ta reda på vad den och kommentarerna säger. Det talar om att återfå andligt liv, tillfrisknande, fräsch, uppfriskande, inandning, vind. Det betyder att inblåsa, en andedräkt eller en ny vind igen.                                         Grek. ἀνάψυξις.,  anapsuxis. 

Ordet ”väckelse” eller väckelsevind kan användas för att förstå en del av ordet innebörd.

Gud kommer att låta väckelsevindar börja blåsa på nytt när vi söker Hans ansikte!

 En tid av Andens fullhet, glöd och hängivenhet, glädje och kraft, helande, andlig och själslig befrielse och återställelse!  

 "Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse

som han har förutsagt genom alla sina profeter,

att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om,

så att era synder blir utplånade och

tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte

och han sänder Messias som är bestämd för er,      nämligen Jesus.

Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer

då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat

genom sina heliga profeters mun från urminnes tid".

Apg. 3:18-21

1833.jpg

 Petrus spelar på saxofon   

www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m8yTQK01iUM&app=desktop

                  

       

Copyright |