CefaVision               

blaael5-2.jpg                                         

   

 
Hem Nytt Möten/ Events Vision A-O Bed! Artiklar Överflödande liv Länkar

Plusgiro:

Cefa 494 67 84-8

Telesvarare med info:

08-91 72 00

Hem

             

d123.jpg

hey-bildb-2.gif

Den 24-25 september infaller det hebreiska nyåret  5775

"Tider av vederkvickelse"

Fick ett starkt ord i slutet av ett möte för några veckor som jag inte kommit ifrån utan känt att jag skulle studera  närmare. Ordet var vederkvickelse, vilket använs i Apostlagärningarna 3:20 där det står att ”tider av vederkvickelse från Herrens  ansikte skall komma.

Jag har tittat i den grekiska grundtextten och funnit det intressant att ta reda på vad den och kommentarerna till den säger. Det talar där om att återfå andligt liv och tillfrisknande, en fräsch och uppfriskande inandning eller vind. Verbet vederkvicka betyder att inblåsa en ny andedräkt eller en ny vind igen.                            Grek. ἀνάψυξις.,  anapsuxis. 

Ordet väckelse eller väckelsevind kan användas för att förklara en del av innebörden i ordet.

Gud kommer att låta väckelsevindar börja blåsa på nytt, låt oss söker Hans ansikte!

 "Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse

som han har förutsagt genom alla sina profeter,

att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om,

så att era synder blir utplånade och

tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte

och han sänder Messias som är bestämd för er,      nämligen Jesus.

Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer

då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat

genom sina heliga profeters mun från urminnes tid".

Apg. 3:18-21

1833.jpg

 Petrus spelar på saxofon   

www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m8yTQK01iUM&app=desktop

                  

       

Copyright |