Hem Möten Artiklar Överflödande liv Agenda Länkar -

Låt er i stället uppfyllas av Anden,

så att ni talar till varandra med psalmer,

hymner och andliga sånger,

och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Tacka alltid vår Gud och Fader för allt

i vår Herre Jesu Kristi namn.

                                                                                             Ef. 5:18-20

Guds eld och härlighet

Av P. Altsved

Jag stod och lovprisade Herren

i ett möte tillsammans med

ett tiotal andra personer

när Guds härlighet kom som en eldsvind och började omsluta mig.

Det var en eld som tycktes förtära

mig, jag trodde att jag skulle förgås.

Då hörde jag en mäktig röst tala till mig,det kom som ett dån ​genom himlarna och Herren sade:

"Stå upp, var ljus

ty ditt ljus kommer,

och HERRENS härlighet

går upp över dig"

                 (Jes. 60:1)

Strömmar av levande vatten

började uppfylla och flöda i mig.

De började strömma ut ur

och genom mig, ut genom

mina händer, och jag kunde se

det levande vattnet

strömma fram som

vattenkaskader ​i en fontän.

(Det var en upplevelse  i det naturliga

men jag kunde se in i det övernaturliga.Jag uppfattade allt med mina naurliga sinnen,

och var helt medveten om var jag var,

vad hörde, såg och kände, men jag såg

samtidigt ​in i det andliga)

 

In english...

 

Boenfasta20fg.png