Vision kc

                          www.kristetcenter.org                       

Bild123-001-5.jpg
   

 

blaael5-2.jpg

Vår e-postadress: pa@cefavision.se

Hemsida

www.kristetcenter.org

Plusgiro: Cefa 494 67 84-8

Telesvarare med info:

08-91 72 00

Hem

             

"Blodsmåne" synlig under påsken och vid lövhyddohögtiden                        

  BCN    Breaking Christian News- artikel: Blood Moon

www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=13672

BloodMoons-14.jpg  blo.jpg

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.                                           Joel 2:28-32

                                                   

 

eldsbild.png

Speciella löften till Guds folk från 2Mos. 23:14-17

1. En ängel går framför dig...

2. Herrens beskydd inför motståndare...

3. En speciell välsignelse...

4.Tar bort dina sjukdomarna...

5. Leva ett långt liv...

6. Du får inta löfterna...

Copyright |